جستجو.پیشنهاد.خرید.فروش


بازار بین‌المللی مواد شیمیایی در دستان شما


يا


shimico
فروش
 | 
داخلي
گوگرد

زمان انقضاء:

گوگرد 99.5%


19000 - 20000 ریال ایران / تن
1000 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
سولفات سدیم

زمان انقضاء:

سولفات سدیم 97%


26300 - 27300 ریال ایران / کیلوگرم
50000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
سولفات سدیم

زمان انقضاء:

سولفات سدیم 97%


26300 - 27300 ریال ایران / کیلوگرم
50000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
سرب دی‌اکسید

زمان انقضاء:

سرب دی‌اکسید 80%


300000 - 400000 ریال ایران / تن
40 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
خرید
 | 
داخلي
رنگدانه زرد 81

زمان انقضاء:

رنگدانه زرد 81 90%


60000 - 70000 ریال ایران / تن
50 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
خرید
 | 
داخلي
پتاسیم کلرید

زمان انقضاء:

پتاسیم کلرید 97%


20000 - 25000 ریال ایران / کیلوگرم
10000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
خرید
 | 
داخلي
جوش شیرین

زمان انقضاء:

جوش شیرین 99.8%


42500 - 44000 ریال ایران / کیلوگرم
100 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
باریت

زمان انقضاء:

باریت 4.2%


10100 - 11500 ریال ایران / تن
2000 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار سمنان, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
سود پرک

زمان انقضاء:

سود پرک 99% KPS


48000 - 49500 ریال ایران / تن
200 تن
(FCA) تحویل به حمل کننده در تهران, ایران

shimico
خرید
 | 
داخلي
آمونیوم سولفات

زمان انقضاء:

آمونیوم سولفات 99%


22000 - 22500 ریال ایران / کیلوگرم
45000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
کاستیک سودا

زمان انقضاء:

کاستیک سودا 98% KPS


46500 - 48000 ریال ایران / تن
200 تن
(FCA) تحویل به حمل کننده در تهران, ایران

shimico
مزایده
 | 
داخلي
آلومینیم سولفات

زمان انقضاء:

آلومینیم سولفات 17%


28000 - 29500 ریال ایران / کیلوگرم
25000 کیلوگرم
(FCA) تحویل به حمل کننده در زنجان, ایران

shimico
خرید
 | 
داخلي
نمک

زمان انقضاء:

نمک 99%


5000 - 6000 ریال ایران / کیلوگرم
20000 کیلوگرم
(DAP) تحویل بدون ترخیص وارداتی در تهران, ایران

shimico
مناقصه
 | 
داخلي
بنتونیت

زمان انقضاء:

بنتونیت 4.2%


100 - 110 دلار آمریکا / کیلوگرم
20000 کیلوگرم
(FCA) تحویل به حمل کننده در احمدی, کویت

shimico
فروش
 | 
داخلي
آمونیوم سولفات

زمان انقضاء:

آمونیوم سولفات 99%


15000 - 15100 ریال ایران / کیلوگرم
30000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
پالادیوم  هیدروکسید

زمان انقضاء:

پالادیوم هیدروکسید 20%


50000 - 60000 ریال ایران / تن
50 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
سولفات منیزیم 7 آبه

زمان انقضاء:

سولفات منیزیم 7 آبه 12%


50000000 - 60000000 ریال ایران / تن
20 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
فروش
 | 
داخلي
منیزیم سولفات

زمان انقضاء:

منیزیم سولفات 12%


50000000 - 60000000 ریال ایران / تن
20 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

shimico
مزایده
 | 
داخلي
سدیم هیپو کلریت

زمان انقضاء:

سدیم هیپو کلریت 15%


6000 - 8000 ریال ایران / لیتر
30000 لیتر
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار آذربایجان شرقی, ایران

فروش

 | 

داخلي

گوگرد

گوگرد 99.5%

19000 - 20000 ریال ایران / تن
1000 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

Mina Mohammadi
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

سولفات سدیم

سولفات سدیم 97%

26300 - 27300 ریال ایران / کیلوگرم
50000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

سولفات سدیم

سولفات سدیم 97%

26300 - 27300 ریال ایران / کیلوگرم
50000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

سرب دی‌اکسید

سرب دی‌اکسید 80%

300000 - 400000 ریال ایران / تن
40 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(1)

خرید

 | 

داخلي

رنگدانه زرد 81

رنگدانه زرد 81 90%

60000 - 70000 ریال ایران / تن
50 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

خرید

 | 

داخلي

پتاسیم کلرید

پتاسیم کلرید 97%

20000 - 25000 ریال ایران / کیلوگرم
10000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

خرید

 | 

داخلي

جوش شیرین

جوش شیرین 99.8%

42500 - 44000 ریال ایران / کیلوگرم
100 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

باریت

باریت 4.2%

10100 - 11500 ریال ایران / تن
2000 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار سمنان, ایران

نوشاد محمدی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

سود پرک

سود پرک 99%

48000 - 49500 ریال ایران / تن
200 تن
(FCA) تحویل به حمل کننده در تهران, ایران

نوشاد محمدی
 

(0)

خرید

 | 

داخلي

آمونیوم سولفات

آمونیوم سولفات 99%

22000 - 22500 ریال ایران / کیلوگرم
45000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

کاستیک سودا

کاستیک سودا 98%

46500 - 48000 ریال ایران / تن
200 تن
(FCA) تحویل به حمل کننده در تهران, ایران

نوشاد محمدی
 

(0)

مزایده

 | 

داخلي

آلومینیم سولفات

آلومینیم سولفات 17%

28000 - 29500 ریال ایران / کیلوگرم
25000 کیلوگرم
(FCA) تحویل به حمل کننده در زنجان, ایران

سعید پویا
 

(0)

خرید

 | 

داخلي

نمک

نمک 99%

5000 - 6000 ریال ایران / کیلوگرم
20000 کیلوگرم
(DAP) تحویل بدون ترخیص وارداتی در تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

مناقصه

 | 

داخلي

بنتونیت

بنتونیت 4.2%

100 - 110 دلار آمریکا / کیلوگرم
20000 کیلوگرم
(FCA) تحویل به حمل کننده در احمدی, کویت

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

آمونیوم سولفات

آمونیوم سولفات 99%

15000 - 15100 ریال ایران / کیلوگرم
30000 کیلوگرم
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

پالادیوم  هیدروکسید

پالادیوم هیدروکسید 20%

50000 - 60000 ریال ایران / تن
50 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

سولفات منیزیم 7 آبه

سولفات منیزیم 7 آبه 12%

50000000 - 60000000 ریال ایران / تن
20 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

فروش

 | 

داخلي

منیزیم سولفات

منیزیم سولفات 12%

50000000 - 60000000 ریال ایران / تن
20 تن
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار تهران, ایران

سعید پویا
 

(0)

مزایده

 | 

داخلي

سدیم هیپو کلریت

سدیم هیپو کلریت 15%

6000 - 8000 ریال ایران / لیتر
30000 لیتر
(EXW) تحویل درب کارخانه/ انبار آذربایجان شرقی, ایران

مریم میرزایی
 

(0)

Supplier تأمين کننده شيميکو شويد

با عضويت در شيميکو به عنوان تامين کننده با خريداران واقعي در ارتباط باشيد، سريعتر مشتريان خود را بيابيد و فروش خود را افزايش دهيد .

همکاران ويژه شيميکو


آخرين نظرات


رویدادهای داخلی و بین‌المللی

رویدادها


اخبار و مقالات صنايع شيميايي


Total Quantity Offered

6,010+ تن

تناژ کل معاملات
Total Deals Request

87+

تعداد کل معاملات
Chemical Products

14,684+

محصول شیمیایی
Chemical Suppliers

65+

تأمین‌کننده مواد شیمیایی
Total Quantity Offered

6,010+ تن

تناژ کل معاملات
Total Deals Request

87+

تعداد کل معاملات
Chemical Products

14,684+

محصول شیمیایی
Chemical Suppliers

65+

تأمین‌کننده مواد شیمیایی